NATUURLEXICON


Bont Halmuiltje

Oligia versicolor


Het Bont Halmuiltje Oligia versicolor is een nachtvlinder die voorkomt in bossen, heiden, graslanden en ook wel tuinen. Deze soort vliegt in juni en juli.

De rupsen voeden zich op diverse grassoorten.

Home