NATUURLEXICON


Bont Kroonkruid

Securigera varia


Het Bont Kroonkruid Securigera varia is een plant die afkomstig is uit Midden- en Zuid-Europa. De plant bloeit van juni tot september en kan tot 130 cm lang uitgroeien en een grote oppervlakte innemen.

Deze plant groeit vooral op matig voedselrijke of kalkhoudende bodems op rivier- en spoordijken, in wegbermen en rivierduinen, op spoorwegemplacementen en stenige taluds.

De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, langtongige wolbijen, metselbijen, behangersbijen, hommels en Honingbijen Apis mellifera. Hommels bijten vaak een gaatje aan de onderkant van de bloemkelk en zuigen hieruit de nectar uit de bloem. Ook Honingbijen maken gebruik van deze gaatjes.

Deze soort is giftig voor paarden.

Home