NATUURLEXICON


Bont Schaapje

Acronicta aceris


Het Bont Schaapje Acronicta aceris is een vlinder die behoort tot de uiltjes. Hij heeft een spanwijdte tot 45 mm. De vlinder is te zien van mei tot augustus. De vlinder is grijs gekleurd en onregelmatig donker getekend.

Hij komt niet zo algemeen voor in loofbossen, lanen, stadsparken en tuinen. De rups is zeer opvallend oranje gekleurd met gele haartoefjes en in het voorste gedeelte ook rode haarborstels. Op de rug draagt de rups enkele witte ronde vlekken die zwart omrand zijn.

De rups rolt zich bij verstoring op. Door de kleuren en door het merkwaardig gedrag worden insectenetende vogels waarschijnlijk afgeschrikt of beschouwen ze de rups als oneetbaar.  

De waardplanten van de rups zijn Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Witte Paardenkastanje Aesculus hippocastanum, Zomereik Quercus robur, Boswilg Salix caprea en Hazelaar Corylus avellana.

De rupsen verpoppen zich meestal in dood hout; ze knagen een gang waarvan de uitgang wordt dichtgemaakt met zijde. De soort overwintert als pop, soms meerdere jaren.  


Home