NATUURLEXICON


Bont Smalsnuitje

Phteochroa sodaliana


Het Bont Smalsnuitje Phteochroa sodaliana is een zeldzame nachtvlinder.

De rups leeft op Wegedoorn Rhamnus cathartica en Sporkehout Rhamnus frangula.  

Home