NATUURLEXICON


Bonttorretje

Attagenus pellio


Het Bonttorretje Attagenus pellio is een kevertje van amper 5 mm groot, dat voorkomt in huizen en opslagplaatsen. Het kan reeds in februari en maart te zien zijn. Het komt ook veel op bloemen voor.

De larven van deze cultuurvolger hebben aan hun lichaamseinde een staart van lange borstels. Vooral deze larven kunnen door hun vraat schade berokken aan vooral bont en textiel.

Home