NATUURLEXICON


Bont Zandoogje

Pararge aegeria


Het Bont Zandoogje Pararge aegeria behoort tot de aurelia’s. Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 40 mm en vliegt van april tot september. De bovenzijde van de vleugels is donkerbruin met witte vlekken en argusogen. Hij bewoont open bossen, bosranden, kaalkapvlakten, beschutte houtkanten en tuinen in een bosrijke omgeving.   

Hij vliegt meestal in 2 generaties per jaar: een eerste van april tot juni en een tweede van juni tot september. In warme jaren kan een derde generatie vliegen.

De volwassen vlinder bezoekt de bloemen van onder meer Braam Rubus fruticosus, Koninginnekruid Eupatorium cannabinum, Buddleja Buddleja davidii en Winterbloeiende Heide Erica carnea.

De eitjes worden afzonderlijk afgezet op de waardplanten.  Dit zijn diverse grassoorten waaronder Gevinde Kortsteel Brachypodium pinnatum, Duinriet Calamagrostis epigejos, Pijpenstrootje Molinia caerulea, Boszegge Carex sylvatica, Kropaar Dactylis glomerata, Straatgras Poa annua, Zwenkgras-soorten Festuca species, Kweek-soorten Elymus species en Struisgras-soorten Agrostis species.

Deze soort overwintert, afhankelijk van de najaarstemperaturen, als rups of als pop. De volwassen vlinder voedt zich met honingdauw, nectar, boomsappen en is ook soms op valfruit te vinden.

Home