NATUURLEXICON


Bontzweefvlieg

Eriozona syrphoides


De Bontzweefvlieg Eriozona syrphoides is een zweefvlieg met een lengte van 13 tot 15 mm met een hommelachtige beharing. De vlieg is zwart op het borststuk en het midden van het achterlijf, geel op het schildje en de achterlijfsbasis en oranje op de achterlijfspunt.

De zweefvlieg komt van eind april tot begin september uitsluitend voor in naaldbossen, waarschijnlijk vochtige sparrenbossen. Deze vlieg kan ver van de normale leefgebieden worden aangetroffen als gevolg van een “import” van de larven via naaldhout.

De larven voeden zich met bladluizen die ze zoeken op de sparrentakken. De larven overwinteren.  

Home