NATUURLEXICON


Boogkommazweefvlieg

Attagenus pellio


De Boogkommazweefvlieg Eupeodes lapponicus heeft meestal vrij smalle gele vlekkenparen op het zwarte achterlijf. Deze zweefvlieg meet 9 tot 12 mm en vliegt van half maart tot eind augustus.

Deze soort is vrij zeldzaam, maar kan in sommige jaren talrijker zijn na een zachte winter en doordat plaatselijke populaties worden aangevuld met migranten.

Deze zweefvlieg bewoont vooral naaldbossen, maar komt ook wel voor in loofbossen of andere biotopen zoals open duinen en zelfs in de stad.

De mannetjes sterven voor de winter intreedt; de vrouwtjes overwinteren als volwassen vlieg en komen vroeg in het jaar tevoorschijn.

De larven eten bladluizen, vooral op verschillende soorten naaldbomen (dennen, sparren), maar ook op struiken (Kardinaalsmuts, Rhododendron) en loofbomen (Beuk).   

Home