NATUURLEXICON


Boomhommel

Bombus hypnorum


De Boomhommel Bombus hypnorum is een algemene hommel.

Het vrouwtje heeft een zwart behaarde kop. Het borststuk is volledig oranjebruin tot kastanjebruin behaard. Soms kan de beharing van het borststuk erg donker zijn. Het achterlijf is zwart met een grote, wit behaarde punt.

Het mannetje heeft een bruin behaarde kop. Het borststuk is helder oranjebruin. De bruine beharing kan doorlopen tot het begin van het achterlijf (eerste en tweede tergiet). Melanisme kan voorkomen. De achterlijfspunt is wit behaard.   

Deze hommel heeft een korte tong. De koningin meet tot 20 mm, de werkster tot 18 mm en het mannetje tot 16 mm. Hij komt voor van begin maart tot eind september.

Hij verkiest als nestplaats bovengrondse holtes in bijvoorbeeld verlaten nestkastjes of spouwmuren of boomholtes en oude, holle boomstronken.

Deze soort vormt kolonies van 80 tot 400 individuen. De hommel reageert agressief op verstoringen van het nest. Hij is sterk gebonden aan het stedelijk gebied en bossen, minder aan cultuurlandschappen met bomenrijen, bosjes en landgoederen.

Deze hommel bezoekt verschillende bloemen zoals Aalbes Ribes rubrum, Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus, Braam Rubus fruticosus, Vingerhelmbloem Corydalis solida, Voorjaarshelmkruid Scrophularia vernalis, Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium, distelsoorten Carduus species, vederdistelsoorten Cirsium species, Rode Klaver Trifolium pratense, Vogelwikke Vicia cracca, Struikhei Calluna vulgaris, Sporkehout Rhamnus frangula, Brem Cytisus scoparius, Haagwinde Calystegia sepium, Wilg-soorten Salix species, Dwergmispel Cotoneaster species, Rode Ribes Ribes sanguineum, Linde Tilia species, Sneeuwbes Symphoricarpos albus, Slangenkruid Echium vulgare, Winterbloeiende Heide Erica carnea, Gewone Ereprijs Veronica chamaedrys, Beemdooievaarsbek Geranium pratense, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Leeuwentandsoorten Leontodon species, Veldhondstong Cynoglossum officinale en ook wel Laurierkers Prunus laurocerasus voor de extraflorale nectar van de bladeren.

Als koekoekshommel van deze soort is de Boomkoekoekshommel Bombus norvegicus bekend.

Home