NATUURLEXICON


Boomkoekoekshommel

Bombus norvegicus


De Boomkoekoekshommel Bombus norvegicus meet 15 tot 22 mm.

Het vrouwtje heeft een smalle gele kraag op het borststuk. Het achterlijf is zwart met een witte achterlijfspunt, met vaak nog enkele oranje haren. Het vrouwtje heeft donkere vleugels.

Het mannetje heeft een smalle gele kraag op het borststuk. Het achterlijf is zwart met een witte achterlijfspunt, met vaak nog enkele oranje haren. Het mannetje kan een smalle gele band hebben aan de basis van het achterlijf, maar dan beperkt tot de eerste tergiet.  

Deze zeldzame hommel lijkt sterk op de Vierkleurige Koekoekshommel.

Deze hommel lijkt sterk op de Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris.

De hommel vertoont een voorkeur voor dennenbossen met een ondergroei van Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus. Hij komt ook voor langs bosranden en in mindere mate op ruderale terreinen. Het is een broedparasitaire bij. Hij werd nog niet in het stedelijke gebied opgemerkt, niettegenstaande de Boomhommel Bombus hypnorum, zijn gastheer, daar wel meer en meer voorkomt.

Deze soort vliegt in één generatie van midden april tot eind augustus.

De bij bezoekt verschillende bloemen.  

  

Home