NATUURLEXICON


Boommier

Lasius brunneus


De Boommier Lasius brunneus heeft een okergeel tot oranjebruin gekleurde kop en borststuk. Het achterlijf is donkerbruin.

Het is een soort van hagen, bossen en bosranden die voornamelijk wordt gevonden terwijl ze foerageert op boomstammen.

Zij maakt haar nest bijna altijd in boomstammen of stronken. Soms komen ook grondnesten of nesten voor onder schors van grote kwijnende of dode bomen (Eik, Beuk, Berk, Linde, Kastanje, Es), in holten of onder stenen en er worden ook nesten gevonden in huizen, in oude balken. Het nest kan ook wel worden gemaakt in een spouwmuur of onder een houten vloer.

De kolonies kunnen zeer omvangrijk zijn waarbij bomen vaak volledig uitgehold worden. De Boommier is in allerlei habitats met loofhout te verwachten van dichte wouden tot alleenstaande bomen in antropogene milieus zoals in parken of langs voetpaden en wegbermen.

Vaak betreffen de bomen oude of verzwakte bomen, die gemakkelijk te “bewerken” zijn. Meestal betreft het hout met een hoog vochtgehalte dat door een schimmel is aangetast. De ingang van de nesten in bomen is vaak een kevergat.  

Om concurrentie met nesten van de eigen soort of andere mierensoorten te vermijden, heeft de neststichting vaak plaats onder schors hoog in bomen. Deze hoogte kan tot meer dan 10 m bedragen. Naarmate het nest groeit, wordt de boom steeds verder naar onderen uitgeknaagd. In en onder dergelijke nesten kan men de karakteristieke houtpulp vinden. Deze mierensoort verlaat de bomen, waarin zich het nest bevindt, zelden.

In het veld wordt een satellietnest gemaakt onder een steen in de buurt van de boom waar zich het hoofdnest bevindt.

Deze mier foerageert zo onopvallend mogelijk en verstopt zich daarbij vaak tussen schors en richels van de boomstam. De bruidsvluchten situeren zich van mei tot augustus.

Het voedsel bestaat uit kleine insecten zoals bladluizen, die in de eigen bomen of in nabijgelegen bomen worden verzameld. De bladluizen worden gegeten, maar ook wel door de mier gemolken voor de zoete uitscheiding die ze produceren.   

Soms wordt samengeleefd met de Behaarde Bosmier Formica rufa in het nest van deze laatste.  

Home