NATUURLEXICON


Boommuggenstrontjesmos

Strangospora deplanata


Het Boommuggenstrontjesmos Strangospora deplanata is een zeldzaam korstmos. Deze soort heeft zwarte vruchtlichamen (van amper 0,5 mm groot) op een witte achtergrond (thallus).

Het korstmos komt vooral voor in moerasbossen. Het kan worden gevonden op takken van loofbomen (Gewone Vlier, Wilg-soorten).

Home