NATUURLEXICON


Boompjesmos

Climacium dendroides


Het Boompjesmos Climacium dendroides is een bladmos met een hoogte van 4 tot 10 cm. Deze soort is te vinden in natte weiden en kalkarme en voedselarme vochtige bossen. Het mos bestaat uit een hoofdstengel met zijstengels.

Dit mos heeft een ondergronds kruipende stengel met zijstengels, die dan de bovengrondse hoofdstengels vormen. De soort is zeer gevoelig voor vermesting.

Home