NATUURLEXICON


Boomsprinkhaan

Meconema thalassinum


De Boomsprinkhaan Meconema thalassinum is een tere, lichtgroene sprinkhaan met een gele middenstreep over het halsschild.

Het vrouwtje heeft een slanke, sabelvormige legboor, waarmee het eitjes legt in de spleten van de schors van bomen. Deze sprinkhaan meet tot 15 mm en komt van juli tot november voor in bomen en hoge struiken van bossen, parken en tuinen. Men kan deze sprinkhaan vooral in Eik-soorten Quercus species (ook de Amerikaanse Eik Quercus rubra) en Berk-soorten Betula species vinden.

Het mannetje roffelt met de achterpoten op boomtakken en produceert hierdoor een hoorbaar snorrend geluid. Het vrouwtje maakt geen geluid.

De soort voedt zich met allerlei weke insecten, zoals bladluizen.

Home