NATUURLEXICON


Boomwurger

Celastrus orbiculatus


De Boomwurger Celastrus orbiculatus  is een oorspronkelijk uit Oost-Azië afkomstige klimplant. In de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland wordt deze plant als een invasieve exoot beschouwd. Deze plant is in Vlaanderen en Nederland in het wild nog zeer zeldzaam, maar wordt als een potentieel invasieve soort beschouwd.

Deze klimplant wint zich om de stam en de takken van bomen. De stengels kunnen tot 3 m per jaar in de lengte groeien, zodat de plant wel tot 12 m hoog in bomen kan klimmen. Het is een houtige plant. Door de diktegroei worden de vaten in de bast van de “gastheer” afgeknepen, zodat het transport van voedingsstoffen in de boom wordt afgeremd. Hierdoor kan de gastheerboom afsterven.

Bomen met de Boomwurger vangen ook meer wind en door hun algemene verzwakking kunnen ze eerder omvallen. De niet-klimmende stengels verdringen in de ondergroei de inheemse soorten en belemmeren de natuurlijke bosverjonging.

Sinds ongeveer de helft van de negentiende eeuw wordt deze klimplant in (botanische) tuinen aangeplant. De plant krijgt kleurige bessen in de nazomer en is als sierplant in veel landen in de handel verkrijgbaar. Sinds 1980 komen verwilderde exemplaren meer en meer voor. Aanvankelijk waren deze vooral in het stedelijke gebied te vinden, maar nu ook steeds meer in natuurgebieden.

Vogels (zoals onder meer Spreeuwen) zorgen door het eten van de bessen mee voor de verspreiding. De plant is tweehuizig maar er worden zowel mannelijke als vrouwelijke planten in de handel verkocht.   

  

Home