NATUURLEXICON


Boomzaagpootspinnendoder

Priocnemis exaltata


De Boomzaagpootspinnendoder Priocnemis exaltata is een zwarte wesp met rood op het eerste, tweede en derde achterlijfssegment. De wesp meet 7 tot 12 mm.

Deze wesp komt voor in uiteenlopende biotopen zoals vochtige, bosrijke gebieden, droge leemterreinen, rivierduinen, heidevelden, zandverstuivingen, steilwanden, soms ook op aangevoerd zand op industrieterreinen.

De wesp vliegt van begin juni tot en met september in 1 generatie.

Het nest wordt gemaakt in de grond in een verlaten bijen- of loopkevergang.  

Het vrouwtje vangt een prooi, brengt die over naar het nest en legt een ei op de zijkant van het achterlijf.

De prooien zijn kaardertjes, wolfspinnen, springspinnen en kraamwebspinnen.

Deze wesp wordt waarschijnlijk geparasiteerd door de Gele Sluipspinnendoder Ceropales maculata.

Home