NATUURLEXICON


Boomzwammot

Dryadaula heindeli


De Boomzwammot Dryadaula heindeli is een kleine nachtvlinder. De voorvleugels zijn zeer donker, namelijk donkerbruin tot zwart gekleurd. Deze vlinder heeft een vleugelspanwijdte van 8 tot 11 mm. Op de voorvleugels bevinden zich aan de basale helft van de voorrand 2 lichte schuine strepen die van de voorrand schuin naar het midden van de voorvleugels lopen. De strepen zijn bedekt met donkerbruine schubjes. Voor de vleugelpunt aan de voorrand bevindt zich een vrij grote lichte vlek. Aan de basis van de franje is een aantal lichte vlekjes duidelijk herkenbaar. Verspreid over de voorvleugels liggen er kleine witte stipjes. De achtervleugels zijn grijsbruin gekleurd.  

De rupsen zijn mycetofaag; ze leven in en van zwammen. Ze voeden zich met het vruchtlichaam en maken gangen en gaten in het substraat. De zwammen betreffen onder meer de Grijze Buisjeszwam Bjerkandera adusta en het Viltig Judasoor Auricularia mesenterica.

Deze vlinder vliegt van mei tot begin november en wordt vooral gevonden op de groeiplaatsen van de zwammen in eiken-haagbeukenbossen.

Home