NATUURLEXICON


Boorpissebed

Limnoria lignorum


De Boorpissebed Limnoria lignorum is een pissebed die voorkomt aan onze kust en in zee. Het vrouwtje boort gangen in het hout van havensteigers en zeeweringen en in wrakhout van gezonken schepen.

Het mannetje zoekt het vrouwtje in de geboorde gangen op om te paren. Er worden 25 tot 30 jongen geboren in de gangen. Ook deze jongen boren zijgangen in de eerste gang, zodat het hout meer en meer wordt aangetast.

Bij verstoring rolt het dier zich op tot een balletje. De soort meet tot 5 mm en is voorzien van korte antennes.

Home