NATUURLEXICON


Boorvliegendoder

Crossocerus varus


De Boorvliegendoder Crossocerus varus is een kleine, zwarte graafwesp met een lengte van 4,5 tot 6,5 mm. De wesp heeft een gele tekening op de poten en meestal ook op het borststuk. Het mannetje heeft verbrede eerste tarsleden aan de voorpoten met een karakteristieke tekening (zwarte band in het midden).

Deze algemene wesp vliegt van eind april tot begin november in warme en droge zand- en leemgebieden, ook in stedelijk gebied. De wesp kan worden gezien op Struikhei Calluna vulgaris.

Het nest wordt gemaakt in een zandige bodem. Het bestaat uit een hoofdgang met aan het einde korte zijgangen met tot 9 nestcellen.

De nestcellen worden bevoorraad met dansvliegen, slankpootvliegen, fruitvliegjes, boorvliegen en kriebelmuggen.   

Home