NATUURLEXICON


 Borstelglimmer

Amara equestris   


De Borstelglimmer Amara equestris is een zeldzame loopkever. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 10,8 mm.

Deze soort is xerofiel (droogteminnend) en bewoont droge, schrale graslanden en heidegebieden. Het leefgebied is open (niet beschaduwd) en droog, met een meestal zandige bodem en een open, grazige mozaïekvegetatie.

Home