NATUURLEXICON


 Bosaardbei

Fragaria vesca   


De Bosaardbei Fragaria vesca groeit op lichte plekken in vochtige bossen, in bosranden, op kapvlakten,  in kreupelhout, op droge weiden en op dijken.

De plant wordt amper 15 cm hoog. Ze bloeit van april tot juli met witte bloemen, die uitgroeien tot zoete vruchtjes. De eigenlijke nootvruchtjes zitten als pitjes op de schijnvrucht. Het rode vlees is in feite de vlezig geworden vruchtbodem.

De bladeren zijn drietallig.

De bovengrondse uitlopers van dit plantje kunnen wel 2 m lang worden. Op de knopen worden bladrozetten gevormd. De uitlopers wortelen waar ze de grond raken.

De meeste commercieel gekweekte aardbeien stammen af van uitheemse soorten.

Het is één van de waardplanten van de Aardbeivlinder Pyrgus malvae

Het is de waardplant van de Lepelmot Tinagma perdicella.

Home