NATUURLEXICON


 Bosanemoon

Anemone nemorosa   


De Bosanemoon Anemone nemorosa is een typische bosplant. We vinden haar algemeen in loofbossen, op een niet te schrale, humusrijke grond. We kunnen haar ook soms aantreffen in gemengde bossen en zelfs sommige naaldbossen.

Deze soort wordt tot 20 cm hoog.

De plant bloeit reeds in maart-april, nog voor het uitlopen van het blad. Na de bloeitijd heeft ze wel schaduw nodig. De bloeiende plant bezit geen grondbladeren, alleen een krans van 3 langgesteelde, handvormig ingesneden stengelbladeren vlak onder de bloem. Alle delen van deze plant bevatten de giftige stoffen anemonine en protoanemonine en worden door (zoog)dieren niet gegeten.  

Het sap is irriterend voor de huid en de slijmvliezen.  

De gesloten bloem knikt een weinig. De bloemen zijn wit gekleurd en vertonen een rode zweem. Bij bewolking en ’s avonds sluiten ze zich.

De Bosanemoon wordt bezocht door stuifmeelverzamelende bijen en stuifmeeletende vliegen.

Insecten zoals bijen, die ultraviolet kunnen zien, worden ook gelokt door een voor ons met het blote oog onzichtbare ultraviolette tekening op de binnenkant van de bloemen.

De vruchten worden vaak door mieren versleept en verspreid zodat de plant hierdoor voor de verbreiding deels afhankelijk is van deze mieren.

De plant breidt zich vooral uit door middel van verdikte wortelstokken, waarin reservevoedsel wordt opgeslagen.

Home