NATUURLEXICON


 Bosbandzweefvlieg

Syrphus torvus


De Bosbandzweefvlieg Syrphus torvus, ook Bosbandzwever genoemd, is van andere bandzweefvliegen te onderscheiden door de behaarde ogen. De soort vliegt reeds vanaf maart tot oktober, waarschijnlijk in meerdere generaties, in bloemrijke bosrandvegetaties.

De larven voeden zich met bladluizen.

Het mannetje vertoont een sterk territoriaal gedrag.

Het is een minder algemene soort dan de andere Syrphus-soorten.

Home