NATUURLEXICON


 Bosbesglanskapoentje

Hyperaspis campestris   


Het Bosbesglanskapoentje Hyperaspis campestris is een zeer zeldzaam kevertje, dat op 25/09/05 werd ontdekt in Averbode (Natuur.focus 5(3),98-104).

Het is een warmteminnende soort, die voorkomt in bosranden, open plekken in bossen op Eik-soorten Quercus species, Beuk Fagus sylvatica en naaldbomen. De soort blijkt vooral vooral voor te komen in de ondergroei van drogere bossen op zure bodems en op dwergstruiken zoals Struikhei Calluna vulgaris.

Home