NATUURLEXICON


 Bosbies

Scirpus sylvaticus   


De Bosbies Scirpus sylvaticus is geen echte bosbewoner. De plant groeit wel op lichte plekken in bossen, bronbossen of natte bossen langs beken, maar groeit beter op vochtige plaatsen in het volle licht, zoals natte weiden, oevers van sloten en andere voedselrijke, kalkarme plaatsen met een hoge grondwaterstand. Men zal de plant vaak in zogenaamde elzenbroeken aantreffen.  

De bruine of groene grasbloemen bloeien in schermvormige pluimen van mei tot augustus. De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok.

De stengel is driekantig, zoals bij veel andere vertegenwoordigers van de cypergrassenfamilie.

Home