NATUURLEXICON


 Bosbijvlieg

Eristalis horticola   


De Bosbijvlieg Eristalis horticola is een algemene zweefvlieg, die wordt gekenmerkt door een wit behaard gezicht met een glimmende, zwarte middenstreep, duidelijke gele ringen op het achterlijf, dooiergele vlekken en een donker bandje op de vleugels (vooral bij het vrouwtje).

Deze zweefvlieg kan vooral worden gezien van begin april tot begin oktober in bosranden en parklandschappen, gekenmerkt door bosschages en open stukken. Heel droge gebieden worden door deze vlieg gemeden. De vlieg bezoekt vaak bloemen en bladeren van struiken en kruidachtige planten.  

De rattenstaartlarven  (vanwege de lange en dunne telescopische adembuis) zijn te vinden in vijvers, sloten, tijdelijke poeltjes of oevers van vochtige greppels in bosranden. De ademhaling gebeurt door een adembuis, waardoor ze in vervuild water kunnen leven. De larven voeden zich met rottend organisch materiaal.

In het voorjaar kruipen de larven op het droge om te verpoppen.

 

Home