NATUURLEXICON


 Bosbingelkruid

Mercurialis perennis   


Het Bosbingelkruid Mercurialis perennis groeit in voedselrijke en strooiselrijke loof- en gemengde bossen, op een iets stenige bodem. We vinden de plant op plaatsen in bossen, waar vrijwel geen andere planten groeien. Het is een tweehuizige plant, zodat ze ofwel meeldraadbloemen hebben ofwel stamperbloemen heeft. De gele of groene bloemen bloeien in april en mei. Mannelijke bloemen staan in aren en hebben 8 tot 15 meeldraden.

De vrouwelijke bloemen hebben geen kroonbladeren. De bloemen staan in de bladoksels. De bladeren zijn langwerpig en behaard. Ook de stengel is behaard. Deze plant wordt 15 tot 40 cm hoog. Het is een vrij zeldzame plant. Behalve via de gevormde kluisvruchtjes, kan het Bosbingelkruid zich ook voortplanten door middel van een ondergrondse kruipende wortelstok. Vandaar dat er vaak veldjes van deze plant optreden met ofwel allemaal mannelijke ofwel allemaal vrouwelijke bloemen.   

De plant is zeer giftig en ruikt onaangenaam. Muggen komen op deze stank af en bestuiven de vrouwelijke bloemen.

De Porseleinvlinder Abraxas sylvata is vaak op deze plant te vinden.

 

Home