NATUURLEXICON


 Bosboterbloem

Ranunculus serpens   


De Bosboterbloem  Ranunculus serpens komt voor in bossen op een droge tot matig vochtige, voedselarme leem- of kalkgrond.

Home