NATUURLEXICON


 Boscelspin

Dysdera erythrina


De Boscelspin Dysdera erythrina komt vooral voor op plaatsen waar veel pissebedden zitten, namelijk onder dood hout en op vochtige, warme plaatsen.

De spin is namelijk gespecialiseerd in het vangen van pissebedden. De spin heeft lange cheliceren (monddelen) met daarop lange gifklauwen. Dit stelt de spin in staat om de pissebedden te overmeesteren. Pissebedden zijn prooien die de meeste andere spinnen niet aankunnen.

De soort wordt vooral gevonden in loofbossen met veel dood hout. De plaatsen zijn vochtig en tegelijk warm.

Home