NATUURLEXICON


 Bosdidea

Didea fasciata   


De Bosdidea Didea fasciata is een vrij brede zweefvlieg. De twee bovenste gele vlekken staan schuin. Het gezicht en de knopjes van de haltertjes zijn geel.  

Deze algemene soort is van begin april tot eind oktober in gemengde bossen te zien. Voorheen was deze zweefvlieg eerder aan naaldbos geboden; tegenwoordig gedijt ze ook in loofbos, als er maar veel open plekken en een goed ontwikkelde ondergroei aanwezig zijn. Het is een trekkende soort.  

De larven eten bladluizen.

Home