NATUURLEXICON


 Bosdikkaak

Pachygnatha listeri   


De Bosdikkaak Pachygnatha listeri is een spin die voorkomt in broekbossen, maar ook in andere natte biotopen, rietlanden, veenheide, soms in drogere bossen.

De spin leeft op de lagere vegetatie, ook onder stenen.

Home