NATUURLEXICON


 Bosgeelster

Gagea lutea   


De Bosgeelster Gagea lutea heeft gele bloemen. Deze zeldzame plant bloeit van maart tot mei en is te vinden op een vochtige, beschaduwde, voedselrijke grond in weiden, gemengde bossen en bossen langs beken. De groeiplaats staat in de winter regelmatig onder water. De plant groeit ook vaak op oeverwallen onder Populier-soorten Populus species.  

De wortel is een bol.

De zaden zijn voorzien van zogenaamde “mierenbroodjes” en worden deels door mieren verspreid.  

De bloei duurt een tweetal weken.

Het Vosje Andrena fulva (een bij) bezoekt deze plant voor de nectar. De nestingangen zijn vaak tussen de planten te vinden.

Vanaf maart, als de plant in volle bloei is, wordt de Bosgeelster ook bezocht door Honingbijen Apis mellifera.


Home