NATUURLEXICON


 Bosgeelvlekbladjager

Dioctria linearis


De Bosgeelvlekbladjager Dioctria linearis is een roofvlieg met een lengte van 9 tot 12 mm. Het borststuk is grotendeels bestoven. Het achterlijf is zwart en vaak voorzien van gele vlekken. De voor- en middenpoten zijn geel, de achterpoten overwegend donker.

Deze vrij algemene soort is van eind mei tot begin augustus te zien in loofbossen op een vochtige, vaak lemige bodem.  

Home