NATUURLEXICON


 Boshavikskruid

Hieracium subaudum   


Het Boshavikskruid Hieracium subaudum groeit in lichte loofbossen, in houtwallen, in beschaduwde bermen, maar ook langs beekoevers en slootkanten. We vinden de plant op een voedselrijke, kalkarme en niet te zure bodem. 

De plant bloeit van augustus tot oktober met gele bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn dopvruchten.

Home