NATUURLEXICON


 Bosknotswesp

Sapyga similis


De Bosknotswesp Sapyga similis  is een wesp met een lengte van 8,5 tot 13 mm. De tweede en derde rugplaat zijn bij het vrouwtje rood. Ook de schenen zijn rood. Het achterlijf heeft een gele tekening.

De wesp parasiteert bij de Bosmetselbij Osmia uncinata en waarschijnlijk ook bij de Zwartgespoorde Houtmetselbij Hoplitis leucomelana.

Home