NATUURLEXICON


 Boskortsteel

Brachypodium sylvaticum   


De Boskortsteel Brachypodium sylvaticum is een soort van schaduwrijke loofbossen. Dit gras vormt compacte zoden op vochtige, lichte bodems met veel humus. In juli en  augustus bloeien de groene grasbloemen.

De soort wordt niet gebruikt als voedergras.

Home