NATUURLEXICON


 Boslathyrus

Lathyrus sylvestris   


Boslathyrus Lathyrus sylvestris groeit in bosranden, houtwallen, wegbermen, duinen en op stortterreinen, op een lemige grond die droog en kalkhoudend is.

Deze plant bloeit van juni tot augustus met trossen van rode-roze vlinderbloemen.

De bladeren zijn samengesteld. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn peulvruchten.


Home