NATUURLEXICON


 Bosmestkever

Geotrupes stercorosus   


De Bosmestkever Geotrupes stercorosus is een zwarte kever met een blauwe glans. Het halsschild is glad.

De dekschilden hebben fijne lengtestrepen. Hij meet tot 19 mm en komt voor van april tot juni vooral in open, zandige en bosachtige streken en vooral in koeienmest. Onder de mest graaft hij een 30 cm lange gang die met mest wordt gevuld. De ontwikkeling van de larve duurt ongeveer een jaar.     

Home