NATUURLEXICON


 Bosmierspringspin

Myrmarachne formicaria


De Bosmierspringspin Myrmarachne formicaria is een spin die behoort tot de springspinnen. De spin bewoont doorgaans droge graslanden en warme boomgaarden, maar kan ook in meer vochtige tot zelfs natte gebieden, zoals rietkragen, worden gevonden.

Deze spin bootst bosmieren na. De spin heeft een langwerpig lichaam van 5 tot 6,5 mm lang, dar lijkt op het lichaam van een mier. Het achterlijf is met het kopborststuk verbonden door een smalle taille.

De spin bootst niet alleen het uiterlijk van een mier na; de spin loopt ook op een mierachtige wijze, namelijk in intervallen, alsof een feromonenspoor wordt gevolgd. Het eerste potenpaar wordt in de lucht gehouden (antennes) zodat het lijkt alsof de spin slechts 6 poten heeft. Dergelijke nabootsing is een voorbeeld van mimicry in de natuur.

Het voedsel van deze spin bestaat uit kleine vliegjes, muggen en bladluizen.

De nabootsing van een bosmier door deze spin zorgt ervoor dat de spin te maken krijgt met natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, graafwespen of vogels, aangezien bosmieren beducht zijn voor hun agressiviteit.

Deze spin kan vooral worden gezien van april tot in augustus.

De overwintering gebeurt vaak in slakkenhuizen.   

Home