NATUURLEXICON


 Bosmuisspin

Haplodrassus sylvestris   


De Bosmuisspin Haplodrassus sylvestris is een spin die voorkomt onder stenen, onder schors van liggend hout en in strooisel. Het is een typische soort van droge loofbossen met veel dood hout.

Home