NATUURLEXICON


 Bosoermot

Micropterix tunbergella   


De Bosoermot Micropterix tunbergella is een tot 3,5 mm grote micro-nachtvlinder.

Oermotten zijn de meest primitieve vlinders: zij beschikken niet over een roltong, maar met hun bijtende monddelen zijn ze in staat stuifmeelkorrels te verorberen.

Home