NATUURLEXICON


 Bosorchis

Dactylorhiza fuchsii   


De Bosorchis Dactylorhiza fuchsii groeit in lichte loofbossen, schraallanden, heiden, duinen en bermen op een kalkhoudende grond. Deze orchidee werd reeds aangetroffen in de Antwerpse haven (2003).

Home