NATUURLEXICON


 Bospaardenstaart

Equisetum sylvaticum   


De Bospaardenstaart Equisetum sylvaticum is een zeldzame paardenstaart die voorkomt op vochtige beschaduwde plaatsen in loofbossen op een kalkrijke grond. De zijtakken van de Bospaardenstaart zijn nog eens vertakt.

Home