NATUURLEXICON


 Bosplatkopje

Ceratinopsis romana


Het Bosplatkopje Ceratinopsis romana is een spin die voorkomt in mosduinen, jonge pannen en helmduinen aan de kust en korte, schrale graslanden op zandbodems in heidegebieden.

Home