NATUURLEXICON


 Bosrietzanger

Acrocephalus palustris   


De Bosrietzanger Acrocephalus palustris is een vogeltje van ongeveer 12,5 cm. Hij is van april tot september in Vlaanderen te zien, waar hij ook broedt, maar hij overwintert in tropisch Oost-Afrika. Hij heeft olijfbruine bovendelen, roze poten en een afgeplatte kop.   

Deze vogel zingt met lange zangstrofen met kanarieachtige rollers; deze zang is ook ’s nachts te horen.

Soms imiteert hij andere vogels.

Hij komt voor in moerassen en langs waterkanten en soms ook op graanakkers. Vaak vindt men deze vogel in verruigd riet met wilgenopslag en ruigtekruidenvegetaties. Oprukkende Gewone Vlier Sambucus nigra en Wilg-soorten Salix species in verlandingszones vormen een ideale biotoop voor deze moerasbewoner.

Hij wordt de laatste jaren (2009) meer en meer gezien in onkruidruigten langs akkerranden. Deze zijn voedselrijk door stikstofbemesting.

Het diep en komvormige nest wordt gebouwd tussen Riet Phragmites australis of Brandnetels Urtica species.

In het voorjaar zijn er ook doortrekkers.  

Home