NATUURLEXICON


 Bosroos

Rosa arvensis   


De Bosroos Rosa arvensis is een zeldzame struik van lichte loofbossen op een vochtige, voedselrijke en vaak kalkhoudende bodem. Deze struik groeit best op open plekken en in bosranden. In dichte, gesloten bossen vormt hij alleen niet-bloeiende, kruipende stengels. Wanneer hij meer licht krijgt gaat hij groeien en klimmen tegen andere planten en bloeit dan wel.

De bloemen zijn wit en vormen rode bottels.

De Bosroos vormt slechts zelden een struik zoals de andere rozensoorten. De groeivorm is vergelijkbaar met de Braam Rubus fruticosa. De twijgen hebben een opvallende donkergroene kleur. De stekels zijn klein. Het blad is meestal 7-tallig, bij vele andere soorten zijn de bladeren 5-tallig. De steunblaadjes zijn zeer smal. De deelblaadjes hebben geen scherpe punt.

De Bosroos en de Hondsroos Rosa canina kunnen onderling kruisen en vormen zo Rosa X irregularis. Het gaat om een kruisingsresultaat dat meestal niet bloeit of zaden voorbrengt en meestal steriel is.

Home