NATUURLEXICON


 Bosruiter

Tringa glareola   


De Bosruiter Tringa glareola is een kleine steltlopern met een vrij korte snavel en poten. In de vlucht vallen de donkere bovendelen en bovenvleugels op in hun contrast met de witte stuit en de grotendeels witte staart.

De vogel heeft een witte wenkbrauwstreep die tot ver achter het oog reikt. De roep klinkt als “tjief-ief-ief”.

Deze soort broedt in zones met verspreide naaldwouden en in taiga op plaatsen met Wilg-soorten Salix species, Berk-soorten Betula species en sparren.

De vogel broedt niet in Vlaanderen. Hij komt hier enkel als doortrekker voor en is hierbij gebonden aan ondiepe moerassen, poelen, ondergelopen weilanden en slikranden langs meren en rivieren.  

Home