NATUURLEXICON


 Bosschildmos

Flavoparmelia caperata   


Het Bosschildmos Flavoparmelia caperata heeft een groen-gele tint. Het komt voor op zure schors, hout en zuur gesteente. Het is een indicator voor vervuiling.

In 1980 was dit korstmos in Vlaanderen vrijwel volledig verdwenen door de hoge zwaveldioxideconcentraties. Wanneer de concentraties verminderden, namen de aantallen weer toe zodat het op heden weer een algemene soort is geworden.  


Home