NATUURLEXICON


 Bosstekelpoot

Zora silvestris   De  Bosstekelpoot Zora silvestris is een spin, die meest op of onder heide voorkomt en ook op kalkgraslanden. In het leefgebied zijn veel open plekken naakt zand of plekken bedekt met korstmossen.


Home