NATUURLEXICON


 Bosveldkers

Cardamine flexuosa   De Bosveldkers Cardamine flexuosa is een plant met witte bloemen, die bloeien van april tot augustus in trossen.

De bloemen tellen vier kroonbladeren (kruisbloemige).

Deze soort groeit op beschaduwde, vochtige plaatsen, vooral in bron- en kwelgebieden, langs beken, in vochtige loofbossen op een voedselrijke grond, ook op laagveen.

De stengel is onderaan dicht behaard en de vruchten (hauwen) steken nauwelijks boven de bloeitop uit.

Home